Mercedes-AMG
Mercedes-Benz
Privacy StatementPrivacy statement

Daimler waardeert uw bezoek aan onze website en dankt u voor uw interesse in onze producten. Uw privacy is belangrijk voor ons en we willen dat u zich ervan verzekerd voelt dat we vertrouwelijk met uw gegevens omgaan wanneer u onze site bezoekt. We zullen erop toezien dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld en alleen beschikbaar gesteld worden aan Daimler en/of aan haar gelieerde bedrijven en niet aan derden zullen worden verstrekt, tenzij we daarvoor uw toestemming hebben ontvangen.

Daimler richtlijn met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Onze websites kunnen links bevatten naar webpagina's van andere aanbieders waarvoor we geen bescherming van uw persoonlijke gegevens kunnen garanderen.

Gebruik en doorgifte van persoonsgegevens

Daimler gebruikt uw persoonsgegevens voor de technische administratie van de website, voor klantenbeheer, voor productenquêtes en voor marketingdoeleinden.

Persoonsgegevens worden uitsluitend in het kader van dwingende nationale wetsvoorschriften aan overheidsinstellingen en -instanties overgedragen. Onze medewerkers, agentschappen en dealers zijn door ons verplicht de uiterste vertrouwelijkheid te betrachten bij de omgang met uw gegevens.

Recht van verzet

We gebruiken uw gegevens daarnaast graag om u over onze producten en services te informeren en eventueel uw mening hierover te vragen. Deelname aan dergelijke enquêtes is uiteraard vrijwillig. Indien u hieraan niet wilt meewerken, kunt u ons dit laten weten. Meer informatie kunt u vinden op de desbetreffende website.

Newsletters

Op onze websites kunt u zich eventueel abonneren op newsletters. De gegevens die worden verstrekt bij de aanmelding voor een newsletter worden, voor zover u niet akkoord gaat met enig verder gebruik, alleen gebruikt om u de newsletter toe te sturen. U kunt op elk gewenst moment het abonnement van een newsletter opzeggen met behulp van de betreffende afmeldmogelijkheid.

Gecentraliseerde toegangsservice van Daimler AG

Met de gecentraliseerde toegangsservice van Daimler AG kunt u zich in één keer aanmelden voor alle bij deze service aangesloten websites en toepassingen van Daimler en haar merken. U kunt de gebruiksvoorwaarden van de gecentraliseerde toegangsservice van Daimler AG met de volgende link opvragen:

Gebruiksvoorwaarden van de gecentraliseerde toegangsservice van Daimler AG

Social plugins

Daimler uses so-called social plugins ('buttons') of social networks such as Facebook, Google+ and Twitter. When you visit our websites these buttons are deactivated by default, i.e. without your intervention they will not send any data to the respective social networks. Before you are able to use these buttons, you must activate them by clicking on them. They then remain active until you deactivate them again or delete your cookies (please refer to 'Cookies').
Cookies

Daimler maakt gebruik van social plug-ins (hierna knoppen genoemd) van sociale netwerken als Facebook, Twitter en Google+. Wanneer u onze website bezoekt, zijn deze knoppen standaard gedeactiveerd. Dat wil zeggen dat zonder uw toedoen geen gegevens naar de betreffende sociale netwerken worden verzonden. Voordat u de knoppen kunt gebruiken, moet u deze met een klik activeren. De knop blijft geactiveerd totdat u deze weer uitschakelt of de cookies in uw browser verwijdert. Meer informatie over cookies vindt u in onze opmerkingen over cookies.
Opmerkingen over cookies

Na activering wordt een directe verbinding met de server van het betreffende sociale netwerk opgebouwd. De knop wordt vervolgens direct door het sociale netwerk aan uw browser doorgegeven en door de browser in de website opgenomen. Nadat een knop is geactiveerd, kan het betreffende sociale netwerk al gegevens verzamelen, onafhankelijk van het feit of u daadwerkelijk op de knop klikt. Wanneer u bij een sociaal netwerk bent ingelogd, kan dit netwerk uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount koppelen. Wanneer u vervolgens andere Daimler websites bezoekt, kan het sociale netwerk deze niet koppelen totdat u ook daar de betreffende knop hebt geactiveerd. Wanneer u lid van een sociaal netwerk bent en niet wilt dat dit netwerk de gegevens die worden verzameld bij het bezoeken van deze website aan uw account aldaar koppelt, moet u bij het betreffende sociale netwerk uitloggen voordat u de knoppen activeert. We hebben er helaas geen invloed op welke gegevens de sociale netwerken met hun social plug-ins verzamelen. Voor meer informatie over het doel, de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens door de betreffende sociale netwerken, hun privacy statement en het recht van verzet verwijzen we u naar hun verklaringen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies

Informatie over de door ons gebruikte cookies en het nut ervan vindt u in onze opmerkingen over cookies.
Opmerkingen over cookies

Verwerking van gebruiksgegevens

Om de voorkeuren van bezoekers en bijzonder populaire onderwerpen van onze internet content te kunnen vaststellen, maken we gebruik van Adobe Omniture-producten. Op deze wijze kunnen we de inhoud van onze websites doelgericht op uw individuele wensen afstemmen, zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

Wanneer u niet wilt dat Daimler gegevens over uw bezoek verzamelt en analyseert, kunt u deze functie op elk gewenst moment voor verder bezoek blokkeren ('opt-out'). Hiervoor wordt in uw browser een opt-outcookie ingesteld. Met dit cookie wordt uitsluitend vastgelegd dat u niet akkoord gaat met het vastleggen van uw bezoek. Let erop dat een opt-outcookie om technische redenen alleen geldt voor de browser waarin deze is opgeslagen. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of ander apparaat gebruikt, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.

Klik hier om de opt-outcookie in te stellen.

Veiligheid

Daimler past technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om uw gegevens in ons beheer te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

Inzage en correctie

U kunt Daimler of de desbetreffende vertegenwoordiging schriftelijk vragen of en welke persoonsgegevens over u bij ons zijn opgeslagen. Indien u als gebruiker geregistreerd bent, bieden we u ook de mogelijkheid de gegevens zelf te bekijken en eventueel te wissen of wijzigen. Als er ondanks onze pogingen om de juistheid en actualiteit van de gegevens te verzekeren toch onjuiste gegevens zijn opgeslagen, zullen we deze op uw verzoek corrigeren.

Voor vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met de persoon die binnen ons concern verantwoordelijk is voor de privacy van verstrekte persoonsgegevens. Deze persoon staat samen met zijn team ook ter beschikking bij verzoeken om inlichtingen, suggesties of klachten.

Verantwoordelijk voor privacy binnen het concern is:

Dr. Joachim Riess
Daimler AG
HPC 0518
D-70546 Stuttgart
Duitsland