Mercedes-AMG
Mercedes-Benz

Informacje na temat zużycia paliwa, emisji CO₂ i zużycia energii przez nowe samochody


Podane wartości to „zmierzone wartości CO2 wg NEDC” w myśl art. 2 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1153, określone zgodnie z załącznikiem XII rozporządzenia (WE) nr 692/2008. Parametry zużycia paliwa zostały obliczone na podstawie tych danych. Ze względu na ustawowe zmiany zasadniczych procedur badań, w odpowiednim świadectwie zgodności pojazdu dla celów rejestracji pojazdu i ewentualnego podatku od środków transportu mogą być wpisane wyższe wartości. Dane nie dotyczą konkretnego pojazdu i nie są częścią oferty, lecz służą jedynie porównaniu różnych typów pojazdu. Wartości te są zmienne w zależności od wyposażenia dodatkowego.